Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Quỳnh Phụ - Thái Bình
 13/12/21  Bản tin trường  51
Chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội. Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là tạo sự thống nhất về giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Vì vậy ngay từ đầu năm học nhà trường đã chủ động phối kết hợp với các ban ...